SZKOLENIA

Realizujemy szkolenia prowadzone przez ekspertów w obszarach:

  • obowiązki przedsiębiorcy w zakresie spełnienia wymagań prawnych w obszarze ochrony środowiska,
  • spełnienie wymagań normy ISO 14001,
  • identyfikacji aspektów środowiskowych i zarządzanie ryzykiem,