LEX4EKO – Ochrona środowiska w biznesie – Pomagamy prowadzić Twój biznes dbając o środowisko!

660 595 473

Realizujemy szkolenia prowadzone przez ekspertów w obszarach:

  • SZKOLENIAobowiązki przedsiębiorcy w zakresie spełnienia wymagań prawnych w obszarze ochrony środowiska,
  • spełnienie wymagań normy ISO 14001,
  • identyfikacji aspektów środowiskowych i zarządzanie ryzykiem,

Pozostałe usługi

inwestycje

INWESTYCJE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP, RAPORT).
Analizy ryzyka realizacji inwestycji

POZWOLENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Pomagamy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne w obszarze związanym z ochroną środowiska

Outsourcing

OUTSOURCING

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska