LEX4EKO – Ochrona środowiska w biznesie – Pomagamy prowadzić Twój biznes dbając o środowisko!

660 595 473

  • SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001

    Planowanie wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
  • Przygotowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
  • Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
  • Pomoc w przygotowaniu do certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
  • Pomoc w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
  • Realizacja audytów wewnętrznych
  • Wewnętrzne szkolenia dla pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego

Pozostałe usługi

inwestycje

INWESTYCJE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP, RAPORT).
Analizy ryzyka realizacji inwestycji

POZWOLENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Pomagamy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne w obszarze związanym z ochroną środowiska

Outsourcing

OUTSOURCING

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska