PROCES INWESTYCYJNY

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) – przygotowanie dokumentacji, wraz z załącznikami udział w postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
 • Raport Oddziaływania na Środowisko – przygotowanie raportu wraz z załącznikami, udział w postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
 • Pozwolenia wodnoprawne – przygotowanie operatu wodnoprawnego, udział w postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 • Analiza:
  • ryzyka i szans powodzenia realizacji inwestycji na planowanej nieruchomości,
  • ryzyka podczas przygotowania i realizacji inwestycji w zwiazku z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska
  • ile czasu zajmie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji jeśli będą one wymagane
  • kosztów związanych z ochrona środowiska
  • jakie dokumenty powinieneś mieć by móc realizować projekt zgodnie z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska