LEX4EKO – Ochrona środowiska w biznesie – Pomagamy prowadzić Twój biznes dbając o środowisko!

660 595 473

Co możemy dla Ciebie zrobić?

UZYSKUJEMY DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (tzw. decyzja środowiskowa) inwestycje

PRZEPROWADZAMY PROCES OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  1. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) – przygotowanie dokumentacji, wraz z załącznikami udział w postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
  2. Raport Oddziaływania na Środowisko – przygotowanie raportu wraz z załącznikami, udział w postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
  3. Raport oddziaływania na obszar Natura 2000.

UZYSKUJEMY POZWOLENIA WODNOPRAWNE NA BUDOWĘ URZĄDZEŃ WODNYCH – przygotowanie operatu wodnoprawnego, udział w postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

PRZEPROWADZAMY ANALIZY:

  • ryzyka i szans powodzenia realizacji inwestycji na planowanej nieruchomości,
  • ryzyka podczas przygotowania i realizacji inwestycji w związku z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska
  • ile czasu zajmie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji jeśli będą one wymagane
  • kosztów związanych z ochrona środowiska
  • jakie dokumenty powinieneś mieć by móc realizować projekt zgodnie z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska

Pozostałe usługi

inwestycje

INWESTYCJE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP, RAPORT).
Analizy ryzyka realizacji inwestycji

POZWOLENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Pomagamy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne w obszarze związanym z ochroną środowiska

Outsourcing

OUTSOURCING

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska