LEX4EKO – Ochrona środowiska w biznesie – Pomagamy prowadzić Twój biznes dbając o środowisko!

660 595 473

Pomagamy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne w obszarze związanym z ochroną środowiska

Odpady

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • zezwolenie na  zbieranie odpadów
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Emisja do powietrza

 • pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza
 • zgłoszenie emisji gazów i pyłów do powietrza

Pobór wody

 • pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych (pozwolenie na pobór wody ze studni)
 • legalizacja ujęcia wody (studni)
 • pozwolenie na budowę urządzenia wodnego (np. studni)

Odprowadzanie wód opadowo roztopowych

 • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych

Pomosty pływające, przystanie

 • pozwolenia na budowę pomostu
 • zgłoszenie budowy pomostu

Rekultywacja

 • ustalanie kierunków rekultywacji
 • uznanie rekultywacji za zakończoną

Pozostałe usługi

inwestycje

INWESTYCJE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP, RAPORT).
Analizy ryzyka realizacji inwestycji

POZWOLENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Pomagamy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne w obszarze związanym z ochroną środowiska

Outsourcing

OUTSOURCING

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska