LEX4EKO – Ochrona środowiska w biznesie – Pomagamy prowadzić Twój biznes dbając o środowisko!

660 595 473

Outsourcing - kompleksowa obsługa przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska

OutsourcingŚwiadczymy usługi stałej i generalnej obsługi firm w zakresie ochrony środowiska:

 • Kompleksowy, bieżący przegląd dokumentów pod kątem poprawności
  i zgodności formalno-prawnej z obowiązującymi przepisami z obszaru prawa ochrony środowiska
 • Usługi doradcze w obszarze ochrony środowiska, w tym w szczególności:
  • przekazywanie wytycznych dotyczących wytwarzania odpadów, pomoc w organizacji magazynu opadów, selektywnej zbiórki odpadów, obowiązków wytwórcy odpadów;
  • nadzór nad posiadanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie prawa ochrony środowiska w zakresie ich obowiązywania i przestrzegania zapisów
  • nadzór nad gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarowaniem wodami opadowymi;
  • przygotowywanie zapisów tzw. „klauzul środowiskowych” w umowach pomiędzy kontrahentami;
  • nadzór nad zmieniającymi się wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, przekazywanie informacji Zleceniodawcy oraz ewentualne wdrażanie;
 • audyty wewnętrzne zgodności z wymaganiami prawnymi

Pozostałe usługi

inwestycje

INWESTYCJE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP, RAPORT).
Analizy ryzyka realizacji inwestycji

POZWOLENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Pomagamy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne w obszarze związanym z ochroną środowiska

Outsourcing

OUTSOURCING

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska